Giúp đỡ các gia đình khó khăn ở Kampong Trach
Hà Tiên Vegas tài trợ lễ hội Bon Om Tuk tại Kampong Trach 2019
LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG TỪ HÀ TIÊN VEGAS RESORT TỚI NGƯỜI DÂN CHRISTCHURCH NEW ZEALAND
DONATION TO SCHOOL PLAYGROUND & MÁY TÍNH
BEACH CLEAN UP
BÓNG ĐÁ THÂN THIỆN CHUNG CAMBODIA VS VIỆT NAM
RE-BUILD HAI NHÀ Ở ĐƯỢC XỬ LÝ BẤT K ST HÀNG
GIÚP ĐÀO TẠO TRẺ EM